ITINERARIS DE LECTURA 2010-2011


El programa "Itineraris de Lectura", que coordina la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en col·laboració amb el Departament d’Educació, és una activitat que, des de 1998, promociona la literatura catalana i el foment de la lectura en l'àmbit de l'ensenyament primari, secundari i d'adults.
A les habituals visites dels autors a les aules a partir del curs 2009-2010 s'augmenta l'oferta i s'afegeix una nova línia: els "Itineraris de Lectura en veu alta" que consisteix en la presència al centre d'un actor o actriu que llegirà en veu alta una antologia de textos treballada prèviament a classe pels alumnes.
Els centres educatius hauran d'acollir-se a una de les dues línies d'Itineraris: la dels autors o la dels actors.
TERMINI DE SOL·LICITUD FINALITZAT. A principi del mes de desembre es comunicarà la resolució de les peticions als centres educatius a través d'un correu electrònic