LITERATURA I DISCPACITATAquesta és una guia de lectura que molt extensa que publica la Fundació German Sánchez Ruipérez sobre el tema de la discpacitat, no només des de la perspectiva de la deficiència sinó que inclou títols que mostren com relacionar-se amb les persones que per diferents motius són "especials" en el seu context.