LLEGIR A CASA

LLEGIR A CASA: SIS CLAUS PER POTENCIAR LA LECTURA DES DE LA FAMÍLIA

La Fundació Germán Sánchez Ruipérez orienta una part important de la seva activitat a ajudar a les famílies perquè la lectura es reforci com un hàbit present sempre en la llar.

Han sintetitzat els consells per impulsar la lectura des de la família en sis claus que han d'obrir la porta de la lectura als nens, donant eines als pares perquè llegir a casa sigui una llavor capaç de crear un gust per la lectura que duri tota la vida.

La Fundació ha tingut la sort que Arnal Ballester els acompanyi en aquesta obstinació creant la preciosa animació que aquí us presenten, un exemple de creativitat que circularà aviat per multitud de canals digitals.