UNA BIBLIOTECA PER CADA ESCOLAUna biblioteca per cada escola és un manifest redactat per diverses orgnaitzacions internacionals relacionades amb la biblioteca escolar que defensen la necessitat imperiosa que les escoles comptin amb una biblioteca escolar i amb uns responsables a temps complert per millorar la qualitat de l'educació i tenir èxit en la societat de la informació del segle XXI.